ระบบทีวีผ่านเครือข่าย โรงเรียนอุตรดิตถ์

UTD SONG

โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดทำเพลงที่ระลึกในโอกาสฉลองครบ 100 ปี โดยรวบรวมเพลงประจำสถาบัน เพลงที่ศิษย์เก่าเคยร่วมร้องเชียร์ในอดีต
นำมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ อีกทั้งยังได้แต่งเพลงใหม่ในจังหวะลีลาศ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบรรยากาศชีวิตวัยเรียน
ความรักความผูกพันที่มีต่อเพื่อน ต่อครูอาจารย์และต่อสถาบัน นอกจากนี้ยังมีเพลงที่ระลึกในโอกาสครบ 100 ปี
เพื่อให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์ในอนาคต ได้ใช้เป็นสื่อในการแสดงความสมัครสมานสามัคคี เป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวน้ำเงิน-ชมพูสืบไป
โดยจัดทำเป็นรูปแบบซีดี ใช้ชื่ออัลบัมว่า “สุภาพบุรุษโรงเรียนชาย” มีจำนวนทั้งสิ้น 15 เพลง
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจสามารถติดต่อได้ ที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์  0 -5541-1104